Navigace

Mobilní aplikace

appAktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Google playapp

Kalendář

Datum a čas

Dnes je středa, 12. 6. 2024, 20:47:21

Interaktivní mapa
mapa

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

QR kód - vizitka vCard

Mobilní průvodce

Mobilní turistický průvodce

mojeiD na našich stránkách!

 Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany města Bochov. Více informací naleznete zde.

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Obsah

Kozlovský kostel Nanebevzetí P. Marie

Navštivte stránky sdružení Kostel Kozlov


Cílem sdružení je shromáždit finanční prostředky na opravu gotického kostela tak, aby zase začal sloužit svému původnímu účelu. Na těchto stránkách se budou průběžně zveřejňovat všechny důležité informace z činnosti sdružení.

Z historie kostela
Kozlovský kostel Nanebevzetí P. Marie je nejstarší dosud zachovanou nemovitou památkou v celém Bochovském regionu. Připomíná se poprvé k r. 1365 a ze zmínky (jedná se o uplatnění podacího práva) vyplývá, že byl v té době již funkční a sloužil plně svému účelu. V roce 1708 pak proběhla jeho dostavba byla připojena věž se zvonicí a křtící kaple.

Kostel je jednolodní obdélníková stavba s pětiboce zakončeným presbytářem se sakristií a křestní kaplí při severní straně a  s hranolovou, ve 2. patře osmibokou věží, při jižní straně lodi.

Presbytář kostela je dokladem čistého gotického slohu, je opatřen opěráky a prolomen gotickými hrotitými okny. V jižní stěně lodi jsou 2 hrotitá okna, ostatní jsou obdélníková, k západnímu průčelí jsou opět přistavěny opěráky. Věž s lizénovými rámci a polokruhově zakončenými okny je zastřešena šindelovou bání, střecha kostela je valbová se šindelovou krytinou. Do lodi se vchází z podvěží gotickým hrotitým profilovaným portálem.

Presbytář kostela je sklenut jedním polem křížové klenby a  pětidílnou žebrovou klenbou s jehlancovými konzolami a kruhovými svorníky s plastickými růžicemi. V severní stěně presbytáře je gotický sedlový portál. Triumfální oblouk je hrotitý, strop v lodi je plochý. Unikátní je kruchta s kuželkovým zábradlím, která se zalamuje i podél bočních stěn, nad ní je ještě jedno patro kruchty. Na severní straně kostela se otevírá obloukem do lodi původně plochostropá křestní kaple. Na jižní straně presbytáře se nachází balkónová oratoř. Ve východní části lodi se nachází vstup do krypty krytý původně figurálním rokokovým náhrobníkem.

V okolí kostela se až do 3. čtvrtiny 19. století rozkládal hřbitov, dnes ho připomíná pouze kříž s nařaseným rouchem a  jeden náhrobek u bývalé zdi jižně od kostela. Západně od kostela stojí torzo bývalé márnice. Schodiště vedoucí ke kostelu bývalo ozdobenou sousoším Nejsvětější trojice (datované rokem 1772). Toto sousoší beze stopy zmizelo.

Vnitřní zařízení kostela bývalo velmi honosné. V kostele se mj. nacházela dřevěná gotická soška Madony z poloviny 15. století. V  křestní kapli visel obraz Ukřižování z první poloviny 18. století připisovaný P.Brandlovi. Hlavní oltář byl zasvěcen Nanebevzetí P. Marie, boční oltáře sv. Anně a P. Marii. Oltáře a kazatelna vznikly v době rokoka ve 3. čtvrtině 18. století. Na severní straně presbytáře jsou vysoko umístěny dva renesanční epitafy Jiřího a Jindřicha Utenhoferových z Utenhofu z let 1587 a 1594.Utenhoferové měli pro zdejší kraj klíčový význam, protože za jejich držení Kozlova se tento stal poprvé svobodným statkem a byl zapsán v deskách zemských.

Dnešní vzhled kostela je obrazem naprostého zmaru. Stavba je ve špatném stavu, střechou zatéká a postupně se bortí strop v hlavní lodi. Z věžní báně zmizelo zakončení křížem. Okna se zbytky vitráží jsou vytlučena, přístup na balkónovou oratoř z jižní strany lodi hrozí zřícením. Vnitřní zařízení je zcela rozkradeno. Z mobiliáře zbývá korpus hlavního oltáře (ze zadní strany signovaného nápisem "Johann Carl Rillinger Maler und Staffierer aus Schönfeld, 1772) a korpus jednoho z bočních oltářů. V havarijním stavu je kazatelna. V  lodi je ještě zbytek lavic včetně tzv. lavice novomanželů, která stávala pod balkónovou oratoří u jižní stěny presbytáře. V křtící kapli je zachována kamenná křtitelnice z pol. 18. století, dřevěné víko se sousoším Kristova křtu se však nedochovalo. Varhany zmizely, s nimi veškerá obrazová a figurální výzdoba. V relativně dobrém stavu jsou díky svému umístění oba renesanční epitafy.

Okolí kostela je zpustlé, většinou zarostlé náletovými dřevinami, které značně narušují statiku zbytků hřbitovní zdi i  samotného kostela.

Stav kostela a jeho okolí dokumentuje "péči" jaká byla ve druhé polovině 20. století věnována sakrálním památkám. Pokud nebudou přijata v co nejkratší době rázná opatření k záchraně této památky, je velmi pravděpodobné, že ves i okolí přijdou o poslední významnou dominantu a navíc o nejstarší stavbu v okolí.

převzato z webu sdružení Kostel Kozlov